Privacyverklaring

Psychosynthesepraktijk Annelies Geluk neemt jouw privacy zeer serieus en zal informatie over jou op een veilige manier verwerken en gebruiken. In deze privacyverklaring leg ik je uit welke gegevens ik verwerk en met welk doel ik dat doe. Daarnaast kun je in deze privacyverklaring lezen over jouw rechten met betrekking tot de verwerking van jouw persoonsgegevens. Ik raad je aan om de verklaring aandachtig door te nemen. Voor vragen kun je altijd contact opnemen.

Annelies Geluk is ten aanzien van de verwerking van jouw persoonsgegevens door Psychosynthesepraktijk Annelies Geluk de verwerkingsverantwoordelijke.

Hoe gebruikt Psychosynthesepraktijk Annelies Geluk jouw gegevens?

Hieronder vind je een overzicht van de doeleinden waarvoor ik persoonsgegevens over jou verwerk. Daarbij is telkens aangegeven welke gegevens ik voor dat specifieke doel gebruik, wat de juridische grondslag is om die gegevens te mogen verwerken en hoe lang de gegevens worden bewaard.

Doeleinde:
Verlenen van de dienst zelf.
Gegevens:
Naam, adres, woonplaats, e-mailadres, telefoonnummer, dossiergegevens, gegevens die tijdens de dienst worden gegenereerd.
Grondslag:
Uitvoering van de overeenkomst.
Bewaartermijn:
Wettelijke termijn van 7 jaar.

Doeleinde:
Financiƫle administratie.
Gegevens:
Naam, adres, woonplaats, e-mailadres, telefoonnummer, betaalgegevens.
Grondslag:
Uitvoering van de overeenkomst.
Bewaartermijn:
Wettelijke termijn van 7 jaar.

Hoe verkrijgt Psychosynthesepraktijk Annelies Geluk jouw persoonsgegevens?

Ik heb gegevens over jou in bezit, omdat jij gegevens aan mij hebt verstrekt en omdat ik gegevens van andere partijen heb verkregen. Die andere partijen zijn bijvoorbeeld je verwijzer, zoals een huisarts of een werkgever. Die verwijzers zullen, voordat ze jouw gegevens aan mij verstrekken, jou om toestemming gevraagd moeten hebben. Wanneer ik gegevens van jou wil delen met verwijzers, ben ik verplicht jou vooraf schriftelijk om toestemming te vragen.

Wat zijn jouw rechten?

Onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) beschik je over een aantal rechten met betrekking tot jouw gegevens en de verwerking ervan.

Inzage
Je kunt je persoonsgegevens altijd bekijken en zo nodig wijzigen. Als je de persoonsgegevens wilt zien die over je zijn vastgelegd, kun je een verzoek tot inzage doen.

Wijzigen
Als je verandering wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die je hebt gezien naar aanleiding van een inzageverzoek, kun je een wijzigingsverzoek doen. Je kunt verzoeken dat je gegevens gewijzigd, verbeterd, aangevuld of verwijderd worden.

Beperken van de verwerking
Je hebt ernaast, onder voorwaarden, het recht om mij te verzoeken de verwerking van je persoonsgegevens te beperken.

Recht van bezwaar
Als een bepaalde verwerking op grond van het gerechtvaardigd belang van Psychosynthesepraktijk Annelies Geluk plaatsvindt, heb je het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking.

Gegevensoverdracht
Je hebt het recht jouw persoonsgegevens te verkrijgen.

Toestemming intrekken
In alle gevallen waarin de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking jouw toestemming heeft, heb je het recht die toestemming in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat ik die gegevens dan niet meer mag verwerken.
Ik zal je verzoek zo snel mogelijk inwilligen en in elk geval niet later dan een maand nadat ik een dergelijk verzoek heb ontvangen. Indien ik je verzoek afwijs krijg je de reden van afwijzing te horen.

Ontvangers van de persoonsgegevens

De gegevens kunnen worden doorgegeven aan verwijzers en de boekhouder. Het kan zijn dat ik verplicht ben je gegevens te verstrekken aan een derde partij, bijvoorbeeld op grond van een wettelijke verplichting.

Cookies

De website van Psychosynthesepraktijk Annelies Geluk maakt geen gebruik van cookies.

Kan deze privacyverklaring worden gewijzigd?

Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. Ik adviseer je daarom ook de laatste versie van deze verklaring te bekijken. De laatste versie is in te zien via anneliesgeluk.nl/privacy.

Waar kan je terecht met klachten en vragen?

Mocht je vragen hebben over deze privacyverklaring en de wijze waarop ik je gegevens gebruik, dan kun je contact opnemen.

Laatst herzien: juni 2019