Psychosynthese

Roberto Assagioli was een tijdgenoot van Freud en Jung en werd geboren in Florence, Italië.

Hij ontwikkelde een eigen psychologische visie met betrekking tot de mogelijkheden en psychische groeikracht die in elk mens aanwezig is.

Volgens deze visie bevindt zich in de psyche van ieder mens een kern van zingeving, creativiteit, kracht, wil en liefde voor het leven.

Psychosynthese is een veelzijdige benaderingswijze waarin we bewuster onze eigen mogelijkheden kunnen ervaren en richting leren geven aan een groeiproces in onszelf. Waarin wij meer contact kunnen krijgen met wie wij in diepste wezen zijn.

Roberto Assagioli

Het gaat dan niet zozeer om oplossingen of verklaringen te zoeken maar meer om datgene aandacht te geven wat ons weerhoudt om tot ontplooiing te komen.

Een proces waarin wij ons kunnen openen voor een diepere dimensie en zo ook de kwaliteit van onze schaduwzijden leren gebruiken om onszelf meer ‘heel’ te voelen.

Methodes zijn: autobiografie, geleide verbeelding, in contact komen met subpersoonlijkheden, verhalen, dromen, vrij tekenen.